Mateusz Ryczek

kompozytor

Posts Tagged | Wpisy oznaczone jako ‘Dies Irae’

8 March 2009 – Dies Irae / 8 marca 2009 – Dies Irae

No Comments »

In Cathedral in Warsaw will be played Requiem for Bieslan, piece created by students of Music School in Toruń in 2005, including me. It was presented in the same year in Toruń. Each part of piece is composed by ather composer. Now, the piece will be performed by Orchestra and choir from Music School in Toruń. I composed Dies Irae, lyrics by Jan Kasprowicz. Feel free to listen to my music!
W warszawskiej katedrze zostanie zagrane Requiem dla Biesłanu – utwór, który został stworzony przez uczniów Szkoły Muzycznej w Toruniu w 2005 roku, w tym mnie. W tym samym roku został wykonany. Każda część jest skomponowana przez innego kompozytora. Teraz zostanie zaprezentowany przez orkiestrę i chór Szkoły Muzycznej w Toruniu. Ja skomponowałem Dies Irae do słów Jana Kasprowicza. Zapraszam do wysłuchania!