Mateusz Ryczek

Mateusz Ryczek

kompozytor

BIOGRAM

Ryczek, Mateusz - urodzony w 1986 roku, kompozytor. W roku 2011 ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie w AM we Wrocławiu pod kierunkiem Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil (kompozycja), Cezarego Duchnowskiego (kompozycja komputerowa) oraz Zbigniewa Karneckiego (muzyka teatralna i filmowa).

W 2019 roku uzyskał stopień doktora sztuk muzycznych (dysertacja doktorska pt. „Emergencja algorytmów wysokościowych na podstawie koncertu wiolonczelowego Zjawy”)

Jest laureatem wielu konkursów kompozytorskich (m. in. Crescendo w Tarnowie – I nagroda, 2004; kontrabasowego konkursu kompozytorskiego przy Word Bass Festiwal – I nagroda, 2008; Fides et Ratio, III nagroda, 2009, Kompozytorski Koncert Roku 2011, II Nagroda, Konkurs XVI MERIDIAN International Festival, 2020). Był stypendystą Ministra Kultury oraz Marszałka Dolnośląskiego. W 2018 roku za swoją działalność kompozytorską, łączącą pracę artystyczną wraz z propagowaniem muzyki współczesnej, otrzymał nagrodę Prezydenta Wrocławia.

Utwory Mateusza Ryczka były wielokrotnie wykonywane w kraju i za granicą (Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Turcja, Włochy, Węgry, Czechy, Wielka Brytania, Białoruś, Rosja, Szwajcaria, Austria, USA, Ukraina), m.in. na festiwalach takich jak Warszawska Jesień (koncerty Koła Młodych ZKP), Musica Polonica Nova, Musica Electronica Nova, Poznańska Wiosna Muzyczna, Festiwal Dialogi (Mińsk), World Music Days 2014, Kyiv Contemporary Music Days.

Brał udział w takich projektach: Missa Solemnis, Fabryka dźwięku, Hallo Wrocław 2016! (współpraca polsko-niemiecka), Flexible Orchestra (jako jedyna osoba spoza USA) czy Music Masters on Air, w ramach którego jego kompozycja fortepianowa Subgłębia nocy został wykonany na festiwalach w 6 krajach europejskich.

Jako kompozytor brał udział w wielu projektach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, m.in. „Góra-dół – być jak Karłowicz” (zamówienie Filharmonii w Szczecinie), „Tutting” (pomysłodawca i kierownik artystyczny, Musica Electronica Nova 2017), Step by step” (instalacja artystyczna, udźwiękowienie wieży i Mostku Czarownic) czy „U prząśniczki siedzą, i…” (z okazji Roku Moniuszkowskiego).

Uczestniczył również w takich kursach kompozytorskich jak Ostrava Days czy Composer Collider z Ensemble MusikFabrik. Jest autorem muzyki do wielu sztuk teatralnych oraz muzyki do filmu „Lag Island” Tomka Tryzny. W latach 2006-2011 był członkiem Koła Młodych, a aktualnie jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich.

W 2013 r. nakładem Domu Wydawniczego For Tune Records ukazała się jego monograficzna płyta PLANETONY.

Najkrótszy biogram

Mateusz Ryczek (1986) – kompozytor. W roku 2011 ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie w AM we Wrocławiu pod kierunkiem Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil (kompozycja), Cezarego Duchnowskiego (kompozycja komputerowa) oraz Zbigniewa Karneckiego (muzyka teatralna i filmowa). W 2019 roku uzyskał stopień doktora sztuk muzycznych (dysertacja doktorska pt. „Emergencja algorytmów wysokościowych na podstawie koncertu wiolonczelowego Zjawy”).

Utwory Mateusza Ryczka były wielokrotnie wykonywane w kraju i za granicą (Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Turcja, Włochy, Węgry, Czechy, Wielka Brytania, Białoruś, Rosja, Szwajcaria, Austria, USA, Kuba, Ukraina, Japonia). W 2013 r. nakładem Domu Wydawniczego For Tune Records ukazała się jego monograficzna płyta PLANETONY.

Jest laureatem wielu konkursów kompozytorskich, stypendystą Ministra Kultury oraz Marszałka Dolnośląskiego. Swoje kompozycje konsultuje z wiatrem, słońcem i córkami: Rozalią i Aurelią.

English version

Mateusz Ryczek (*1986), composer, in 2008 graduated with honors Bachelor’s Degree in composition under the tuition of Grazyna Pstrokonska-Nawratil at the Music Academy in Wroclaw. Then he continued to study at the same university under the direction of Grazyna Pstrokońska-Nawratil, Cezary Duchnowski (computer composition) and Zbigniew Karnecki (music theater and film) and he receved final Master’s Degree with honors in 2011. In 2019, he took the degree of Doctor of Musical Arts (doctoral dissertation entitled „Emergency of Frequential Algorithms Based on the Cello Concerto PHANTOMS”)

He has won many competitions for composers (among other things: Crescendo in Tarnow – first prize, 2004; double bass’ composers’ competition in Word Bass Festival – first prize, 2008; Fides et Ratio – third prize, 2009), and as a result he was rewarded with a grant of the culture minister and the Marshal of Dolnoslaskie county.

Compositions of Mateusz Ryczek have frequently been performed in Poland and another countries (Germany, Spain, Portugal, Belgium, Turkey, Italy, Hungary, Czech Republic, United Kingdom, Belarus, Russia, Switzerland, Austria, Cuba, USA) including at festivals such as Warsaw Autumn (concerts Youth Circle PCU), Musica Polonica Nova, Musica Electronica Nova, Dialogs in Mińsk (Belarus) and Hallo Wrocław 2016! (Germany – Poland). He has participated in such projects as Missa Solemnis, Sound Factory, Flexible Orchestra (as the only non-USA person) and international project ”Music Masters on Air”and his music piece Sub-Deep of the Night was performed during 6 European festivals (in Spain, Portugal, Belgium, Hungary, Italy, Turkey and Poland).

Ryczek also has participated in such workshops and courses as Ostrava Days and Composer Collider with Ensemble MusikFabrik. 2006-2011 Ryczek had been an active member Cycle of Young Polish Composers’ Union and presently is member of Polish Composers’ Union.

His monographic CD PLANETONY was published in 2013 by For Tune Publishing House.

Comments | Komentarze


Brak komentarzy | No comments yet

Skomentuj | Leave a reply
Comment Form