Mateusz Ryczek

Mateusz Ryczek

kompozytor

BIOGRAM

Ryczek, Mateusz (*Toruń, 3 maja 1986). Kompozytor, pianista. W 1998 rozpoczął naukę w PSM w Toruniu, której program nauczania zrealizował w ciągu dwóch semestrów. W 1999 rozpoczął naukę gry na fortepianie w PŚSM, którą ukończył w 2005 z wyróżnieniem. W roku 2011 ukończył z wyróżnieniem studia  magisterskie w AM we Wrocławiu pod kierunkiem Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil (kompozycja), Cezarego Duchnowskiego (kompozycja komputerowa) oraz Zbigniewa Karneckiego (muzyka teatralna i filmowa). Swoje kompozycje konsultował z Magdaleną Cynk, Osvaldasem Balakauskasem. Charakterystyczne dla jego utworów są układy mikrotonowe, wynikające z rozwijanych przez niego technik spektralnych. W swoich kompozycjach próbuje połączyć ścisłą konstrukcję z sensualnym pięknem. Podejmuje również próby przeniesienia elektronicznych technik przetwarzania dźwięku na grunt akustyczny (instrumentalny).

M. Ryczek jest laureatem XII Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego „Crescendo” w Tarnowie (I nagroda oraz Grand Prix w 2004). W 2005 otrzymał Kulturalne Stypendium Prezydenta Miasta Torunia. W 2008 jego Kręgi Saturna na kontrabas solo (2007) zwyciężyły na konkursie kompozytorskim zorganizowanym przez Oddział Wrocławski ZKP oraz Polskie Stowarzyszenie Kontrabasistów, a także zdobyły I nagrodę na konkursie kompozytorskim organizowanym przy III Światowym  Festiwalu Kontrabasowym (World Bass Festival) we Wrocławiu. Również w 2008 otrzymał wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim na pieśń chóralną przy Festiwalu Legnica Cantat. W marcu 2008 został wyróżniony honorową nagrodą Człowiek z Pasją, przyznawaną przez gazetę „Nowości” wraz z Caritas diecezji Toruńskiej. W 2009 otrzymał III nagrodę w konkursie Fides et Ratio za utwór Rycerze Wieków do słów Sandry Ryczek. R. bierze aktywny udział w życiu kulturalnym Torunia, uczestnicząc m.in. w takich wydarzeniach, jak Koncerty kompozytorskie „Szkolna partytura”. W 2005 na koncercie Requiem za Biesłan, współorganizowanym przez Polską Akcję Humanitarną, zostało wykonane jego Dies Irae na chór i orkiestrę (2005). W 2007 został zaproszony do udziału w międzynarodowym projekcie Missa Solemnis, w ramach którego zaprezentowano jego kompozycję Sancuts na sopran, mezzosopran, baryton, kwartet smyczkowy i organy (2007) podczas Koncertu Koła Młodych, towarzyszącego Festiwalowi WJ. W latach 2007-2009 współorganizował cykl koncertów Fabryka Dźwięku, na którym prezentowane były kompozycje młodego pokolenia twórców związanych z Wrocławiem.

Utwory Mateusza Ryczka były wielokrotnie wykonywane m.in. na Koncertach Koła Młodych przy Festiwalu Warszawska Jesień, Festiwalu „Musica Polonica Nova” we Wrocławiu, poznańskich Interakcjach. Jego kompozycje prezentowane były także m.in. na II Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Nowej Dialogi w Mińsku, Festiwalu Musica Electronica Nova, Festiwalu Muzyka Epok w Dusznikach Zdroju, Dniach Muzyki Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu. W trakcie Festiwalu Poznańska Wiosna 2010 Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal wykonała jego Fugę sprzed 100 laty.

W 2011 wziął udział w międzynarodowym projekcie Music Masters on Air, w ramach którego jego utwór Sub- głębia nocy zostanie wykonany podczas 6 europejskich festiwali w 6 różnych krajach (m. in. w Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Turcji i Węgrzech). Uczestniczył również w takich kursach kompozytorskich jak Ostrava Days czy Composer Collider z Ensemble MusikFabrik. W 2012 roku napisał utwór Ocean of Europa na zamówienie Flexible Orchestra (jako jedyna osoba spoza USA).

W 2013 r. nakładem Domu Wydawniczego For Tune Records ukazała się jego monograficzna płyta PLANETONY.

Mateusz Ryczek jest także twórcą muzyki do licznych przedstawień teatralnych, m.in. O królewiczu, który niczego sie nie bał w reż.- Bogusława Kierca, Stary, wielki zegar na podstawie Dziadka do orzechów E.T.A. Hoffmana w reż. – Małgorzaty Kazińskiej; Ostatni Tatuś Michała Walczaka w reż. Tomasza Mana, Rycerze na podstawie Rycerzy Arystofanesa w reż. Pawła Pawlika, pantomimy Don Juan, czyli ja i ja w reż. Bożeny Klimczak zaprezentowanej na Prague Quadrennial 2011. Napisał także muzykę do filmu Lag Islands w reż. Tomasza Tryzny zaprezentowanego na 10. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Era Nowe Horyzonty (Wrocław). Występuje jako pianista wykonując własne utwory, dokonuje również prawykonań utworów nowo napisanych. W latach 2006-2101 był członkiem Koła Młodych, a obcenie jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich

KOMPOZYCJE. Ważniejsze utwory. R152 na flet, wibrafon, kontrabas i fortepian, 2004; Taniec z garnkami na flet, ksylofon, zastaw instrumentów kuchennych i fortepian, 2004; Dies Irae na chór i orkiestrę, 2005; Mirrorna dwa fortepiany w relacji ćwierćtonowej i perkusję, 2005; Cykl 24 Danyszowych na syntetyczne instrumenty sterowane przez komputer, 2005-2007;  Breath na trio smyczkowe, 2006;  Danyszowa Rulez, dzwonek komórkowy, 2006;  Piosnka z Otłoczyna I. Hommage a dziadek Bronek na akordeon dziecięcy i fortepian, 2006;  Medytacje I. Świta na skrzypce i fortepian, 2006;  Piosnka z Otłoczyna II. Dźwięki dzieciństwa na flet, skrzypce, metalową perkusję i fortepian, 2007;  Harmonia Mundi na zespół w trzech grupach z koncertującym fortepianem, 2007;  Sancuts na sopran, mezzosopran, baryton, kwartet smyczkowy i organy, 2007;  Kręgi Saturna na kontrabas solo, 2007; Rytuały Czasu na orkiestrę, 2007-2008;  NGC 4414 na dwa fortepiany i dwie perkusje, 2008;  Pieśń Anioła Stróża na saksofon solo i zespół młodzieżowy, 2008;  Neptun na flet altowy i live electronics, 2008;  O koniku szachowym, który zgubił złotą podkowę – opera dla dzieci, libretto Marta Ćwiklińska, 2008; Proxima Centauri na organy, 2008; Fuga sprzed stu laty na orkiestrę smyczkową, 2008-2009; Medytacje II. Tęsknota wschodzącego słońca na fortepian, 2009; Rycerze wieków na dwa chóry rozstawione stereofonicznie do słów Sandry Ryczek, 2009; Piosnka z Otłoczyna IV. Dwa słowa księżniczki do lubego w obejściu na głos  i live electronics, 2010; Espilon Aurigae na wiolonczelę i kontabas, 2010; INFRASYMFONIA na orkiestrę, 2010; Metasonora na orkiestrę, 2010; Strzępy snu na kwartet smyczkowy, 2010; Sub-głębia nocy na fortepian, 2011.

Biogram autoryzowany przez kompozytora, 22.09.2012

Joanna Cywińska-Rusinek

wersja przekazana wcześniej do książki „Polish Music. Polish Composers 1918-2010″

BIBLIOGRAFIA. Materiały ZKP, POLMIC, wywiad z kompozytorem.

Biogram nieoficjalny

Mateusz Ryczek – urodzony 3 V 1986 roku w Toruniu, aż do dyplomu i matury tamże edukowany, studiujący niegdyś we Wrocławiu w klasie kompozycji prof. Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil, mający w swym dorobku kilka nagród z konkursów kompozytorskich oraz posiadający różnego rodzaju stypendia dla ludzi sztuki, jest zwykłym kompozytorem, fascynującym się różnymi dziwnymi dźwiękami, zjawiskami akustycznymi, spektrami, alikwotami oraz innymi temperacjami. Stara się nie pisać złych utworów. Zła muzyka to coś, co go rani na wskroś, przeszywa wręcz. Poza tym zastanawia się, w jaki sposób zarobi na życie będąc kompozytorem wiernym swoim przekonaniom, a nie sprzedającym się komercji. Skończywszy studia, będzie ustawicznie się nad tym zastanawiał dalej. W kolejnych latach swojego życia będzie kontynuował tę czynność. Kompozytor prosi o kontakt, jeżeli ktoś potrafi mu pomóc w rozwiązaniu tego problemu.

Najkrótszy biogram

          Mateusz Ryczek (*1986), kompozytor; W roku 2011 ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie w AM we Wrocławiu pod kierunkiem Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil (kompozycja), Cezarego Duchnowskiego (kompozycja komputerowa) oraz Zbigniewa Karneckiego (muzyka teatralna i filmowa).

Jest laureatem wielu konkursów kompozytorskich (m. in. Crescendo w Tarnowie – I nagroda, 2004; kontrabasowego konkursu kompozytorskiego przy Word Bass Festiwal – I nagroda, 2008; Fides et Ratio – III nagroda, 2009, Kompozytorski Koncert Roku 2011, II Nagroda), stypendystą Ministra Kultury oraz Marszałka Dolnośląskiego.

Utwory Mateusza Ryczka były wielokrotnie wykonywane w kraju i za granicą (Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Turcja, Włochy, Węgry, Czechy, Wielka Brytania, Białoruś, Rosja, Szwajcaria, Austria, USA), m.in. na festiwalach takich jak Warszawska Jesień (koncerty Koła Młodych ZKP), Musica Polonica Nova, Musica Electronica Nova, Poznańska Wiosna Muzyczna, Festiwal Dialogi (Mińsk), World Music Days 2014.

Brał udział w takich projektach: Missa Solemnis, Fabryka dźwięku, Hallo Wrocław 2016! (współpraca polsko-niemiecka), Flexible Orchestra (jako jedyna osoba spoza USA) czy Music Masters on Air, w ramach którego jego kompozycja fortepianowa Subgłębia nocy został wykonany na festiwalach w 6 krajach europejskich. Uczestniczył również w takich kursach kompozytorskich jak Ostrava Days czy Composer Collider z Ensemble MusikFabrik. Jest autorem muzyki do wielu sztuk teatralnych oraz muzyki do filmu „Lag Island” Tomka Tryzny. W latach 2006-2011 był członkiem Koła Młodych, a aktualnie jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich.

W 2013 r. nakładem Domu Wydawniczego For Tune Records ukazała się jego monograficzna płyta PLANETONY.

English version

Mateusz Ryczek (*1986), composer, in 2008 graduated with honors Bachelor’s Degreein composition under the tuition of Grazyna Pstrokonska-Nawratil at the Music Academy in Wroclaw. Then he continued to study at the same university under the direction of Grazyna Pstrokońska-Nawratil, Cezary Duchnowski (computer composition) and Zbigniew Karnecki (music theater and film) and he receved final Master’s Degree with honors in 2011.


He has won many competitions for composers (among other things: Crescendo in Tarnow – first prize, 2004; double bass’ composers’ competition in Word Bass Festival – first prize, 2008; Fides et Ratio – third prize, 2009), and as a result he was rewarded with a grant of the culture minister and the Marshal of Dolnoslaskie county.

Compositions of Mateusz Ryczek have frequently been performed in Poland and another countries (Germany, Spain, Portugal, Belgium, Turkey, Italy, Hungary, Czech Republic, United Kingdom, Belarus, Russia, Switzerland, Austria, USA) including at festivals such as Warsaw Autumn (concerts Youth Circle PCU), Musica Polonica Nova, Musica Electronica Nova, Dialogs in Mińsk (Belarus) and Hallo Wrocław 2016! (Germany – Poland). He has participated in such projects as Missa Solemnis, Sound Factory, Flexible Orchestra (as the only non-USA person) and international project ”Music Masters on Air”and his music piece Sub-Deep of the Night was performed during 6 European festivals (in Spain, Portugal, Belgium, Hungary, Italy, Turkey and Poland).

Ryczek also has participated in such workshops and courses as Ostrava Days and Composer Collider with Ensemble MusikFabrik. 2006-2011 Ryczek had been an active member Cycle of Young Polish Composers’ Union and presently is member of Polish Composers’ Union.

His monographic CD PLANETONY was published in 2013 by For Tune Publishing House.

Comments | Komentarze


Brak komentarzy | No comments yet

Skomentuj | Leave a reply
Comment Form