Mateusz Ryczek

kompozytor

9&12.09.2021 – Concerto Grosso

Szczegóły / details

Koncert zapowiadający Warszawską Jesień

RADOM

9 września/ September 9th, 2021

19.00, Sala Koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych im Kolberga, ul. 25 Czerwca 70

WARSZAWA/ WARSAW

11 września/ September 11th, 2021

17.30 (pierwsza część/first part – Zalech, Ryczek), 19.00 (druga część/second part – Grisey, Kranebitter, Boulez), Klub Akwarium (Skwer), ul. Krakowskie Przedmieście 60a

 

 

● Rafał Zalech – Greatest Hits na elektroniczny kwartet smyczkowy i orkiestrę/ for electronic string quartet and orchestra

● Mateusz Ryczek – Concerto grosso na niekonwencjonalne instrumenty i orkiestrę/ for non-traditional instruments and orchestra

● Gérard Grisey – Prologue, wersja na altówkę i elektronikę/ version for viola and electronics

● Matthias Kranebitter– Pitch Study No1 na skrzypce i elektronikę/ for violin and electronics

● Matthias Kranebitter – Zweites Streichquartett na altówkę i 3 głośniki/ for viola and three loudspeakers

● Pierre Boulez – Anthèmes 2 na skrzypce i elektronikę/ for violin and electronics

Wykonawcy/ Performers: Orkiestra Zespołu Szkół Muzycznych im. Kolberga w Radomiu/ Oskar Kolberg Music School in Radom Orchestra; Przemysław Zych – dyrygent/conductor; Rafał Zalech, Mateusz Ryczek – elektronika/ electronics; Anna Kwiatkowska – skrzypce/ violin; Rafał Zalech – altówka/ viola

 

Zanurzenie w dźwięku to temat tegorocznej Warszawskiej Jesieni – mocną zapowiedzią festiwalowych wrażeń będą koncerty, na których klasyczne już pozycje nowszej muzyki (Anthèmes 2 Pierre’a Bouleza, Prologue Gérarda Griseya) zabrzmią obok utworów kompozytorów młodszych generacji: zyskującego coraz większy międzynarodowy rozgłos Austriaka Matthiasa Kranebittera i Mateusza Ryczka z Wrocławia. Osiadły w Wiedniu kompozytor, altowiolista i konstruktor nowatorskich systemów elektroakustycznych Rafał Zalech wystąpi jako solista oraz przedstawi swój nowy utwór na elektroniczną orkiestrę młodzieżową. Jako solistka wystąpi również skrzypaczka Anna Kwiatkowska. Nowoczesne technologie, wielokanałowa projekcja dźwięku posłużą stworzeniu wielowymiarowej muzycznej przestrzeni.

Immersion in sound is the theme of this year’s Warsaw Autumn – the festival is announced by concerts at which the already classic pieces of newer music (Pierre Boulez’s Anthèmes 2, Gérard Grisey’s Prologue) will be heard alongside works by younger generations of composers: the Austrian Matthias Kranebitter, who is gaining more and more international recognition, and Mateusz Ryczek from Wrocław. Rafał Zalech, composer, violist and constructor of innovative electroacoustic systems, based in Vienna, will perform as a soloist and present his new piece for electronic youth orchestra. The violinist Anna Kwiatkowska will also perform as a soloist. Modern technologies and multi-channel sound projection will serve to create a multidimensional musical space.

 

Comments | Komentarze


Brak komentarzy | No comments yet

Skomentuj | Leave a reply
Comment Form