Mateusz Ryczek

kompozytor

Posts Tagged | Wpisy oznaczone jako ‘Warszawska Jesień’

Warszawska Jesień – Katalog Chmur / Warsaw Autumn – Catalogue of Clouds

No Comments »

Pianoiluzje 

Warszawka Jesień / Mała Warszawska Jesień

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
Laboratorium

11:00 oraz/and  16:00

Martyna ZakrzewskaAleksandra Świgut fortepiany, performans

Mateusz Ryczek performans
Paulina Wyszkowska, Krzysztof Ptak reżyseria dźwięku
Krzysztof Czaja konsultacja informatycznaFrançois Sarhan Situation 13 
György Kurtág Játékok (Gry) 
John Cage 4’33” 
Mateusz Ryczek Katalog chmur ** (zamówienie Warszawskiej Jesieni)
Michael Beil Doppel *

** prawykonanie
* pierwsze wykonanie w Polsce

SZCZEGOLY / DETAILS

foto: Grzegorz Mart

Warsaw Autumn – Promotion of my new CD | Warszawska Jesień – Promocja mojej monograficznej płyty

No Comments »

Concert of Publishing House For Tune promoting
my monographic album PLANETONS
WELCOME!

24 September 2013
22:30
Muzeum Historii Żydów Polskich
Anielewicza 6 Street
Warsaw

Iannis Xenakis Kassandra
Wojciech Błażejczyk Guitar Sculptures **
Wojciech Błażejczyk Involutio Music 4 Four
Mateusz Ryczek Mad House
Mateusz Ryczek Copper Sky
Mateusz Ryczek Shreds of Sleep

** first performance

Performers:

SONOFRENIA
WARSAW CONTEMPORARY ENSEMBLE
WROCŁAW MODERN QUARTET
Maciej Bogumił Nerkowski, baritone, psalterium
Katarzyna Dziewiątkowska, voice
Leszek Lorent, percussion
Mateusz Ryczek, computer
Piotr Bartos, video

Fringe event
Organized by the For Tune Publishing House

Warsaw Autumn

http://www.jewishmuseum.org.pl/

Koncert Domu Wydawniczego For Tune promujący
moją monograficzna płytę PLANETONY
Serdecznie zapraszam!

24 września 2013
22:30
Muzeum Historii Żydów Polskich
Anielewicza 6
Warszawa

Iannis Xenakis Kassandra
Wojciech Błażejczyk Guitar Sculptures **
Wojciech Błażejczyk Involutio Music 4 Four
Mateusz Ryczek Dom wariatów
Mateusz Ryczek Miedziane niebo
Mateusz Ryczek Strzępy snu

** prawykonanie

Wykonawcy:

SONOFRENIA
WARSAW CONTEMPORARY ENSEMBLE
WROCŁAW MODERN QUARTET
Maciej Bogumił Nerkowski, baryton, psalterium
Katarzyna Dziewiątkowska, głos
Leszek Lorent, perkusja
Mateusz Ryczek, komputer
Piotr Bartos, wideo

Impreza towarzysząca
Organizator: Dom Wydawniczy For Tune sp. z o.o.
przy współpracy Muzeum Historii Żydów Polskich

Warszawska Jesień

http://www.jewishmuseum.org.pl/

Shreds of Sleep: 22 September Warsaw Autumn / 22 września WJ

1 Comment »

My string quartet Shreds of Sleep will be played during Warsaw Autumn Festival on concert of Youth Cycle of Polish Composers Union. Feel free to visit and to listen to my music!

22 September, 16:00 – details

Mazovia Region Centre of Culture and Arts

Elektoralna street, Warsaw, Poland

Program note

My composition ”Shreds of sleep” (Strzępy snu) is located between dream and consciousness. A feeling of the necessity of action clashes with oneiric world of sleep. Finally it becomes an obsession.

Technique aspects are focused on multivariate analysis and the processing of a theme of six sounds. The pitches are related by the golden and silver ratios. I always work in pure frequencies before I start writing. In addition, in the middle part of this particular work I transformed a melody by connecting each pair of sounds, and have made chords using sums of their frequencies.

Zapraszam na wykonanie mojego kwartetu smyczkowego ”Strzępy snu” podczas festiwalu Warszawska Jesień podczas koncertu Koła Młodych.

22 września, 16:00 – szczegóły

Mazowieckie centrum Kultury

ul. Elektoralna, Warszawa

Nota programowa

Moja kompozycja ‘’Strzępy snu’’ jest zawieszona między snem a świadomością. Poczucie konieczności działania ściera się z wyśnionym, onirycznym światem. W końcu staje się to obsesją.

Techniczne aspekty są skupione na różnorodnej analizie sześciodźwiękowego tematu. Wysokości są w relacji złotej i srebrnej proporcji. Zawszę pracuję na czystych częstotliwościach zanim przystąpię do pisania. Dodatkowo, w środkowej części utworu zastosowana jest transformacja melodii poprzez łączenie dźwięków w pary i tworzenie akordów z sum ich częstotliwości.

20 September 2009 – Warsaw Autumn / 20 września 2009 – Warszawska Jesień

No Comments »

12:00
Mazovia Region Centre of Culture and Arts

Elektoralna street, Warsaw, Poland

 

60th anniversary of the Youth Circle of
PCU – Concert 60/60: 60 dedications of the Youth in tribute to Frederic Chopin.

 

In the program: Frederic Chopin: Waltz in D flat major, Op. 64 No. 1 minute and 60 minute pieces of contemporary Polish composers, including Mateusz 
Ryczek:

The dispute over the boundaries of knowledge of cadence h-moll. Contribution to the discussion
for clarinet, electric guitar and piano

 

Performers:

Oliver Andruszczenko – clarinet, Wojciech 
Błażejczyk – Guitar, Magdalena Lisak – piano

12:00
Mazowieckie centrum Kultury

ul. Elektoralna, Warszawa

 

60-lecie Koła Młodych ZKP
- Koncert 60/60: 60 dedykacji Koła Młodych w hołdzie Fryderykowi Chopinowi

 

W programie: Fryderyk Chopin: Walc Des-dur op. 64 nr 1 Minutowy oraz
60 minutowych utworów współczesnych kompozytorów polskich, w tym:
Mateusz Ryczek:

Spór o granicę poznania kadencji h-moll. Przyczynek do dyskusji
na klarnet, gitarę elektryczną i fortepian

 

Wykonawcy:

Oliwier Andruszczenko – klarnet
Wojciech Błażejczyk – gitara elektryczna
Magdalena Lisak – fortepian

18 September 2009 – Warsaw Autumn / 18 września 2009 – Warszawska Jesień

No Comments »

16.30

Concert Hall of The Fryderyk Chopin University of Music

Okólnik 2 Street, Warsaw, Poland

Concert of Youth Cycle of Polish Composers Union

In program: Wojciech Błażejczyk
Michał Dobrzyński
Katarzyna Dziewiątkowska-Mleczko
Dariusz Przybylski, Agnieszka Stulgińska and:


Mateusz Ryczek – NGC 4414 for 2 pianos and 2 percussions

Performers: QADROPHONIC

16.30

Sala koncertowa Uniwersytetu Muzycznego im Fryderyka Chopina

ul. Okólnik 2, Warszawa

Koncert Koła Młodych ZKP

W programie: Wojciech Błażejczyk
Michał Dobrzyński
Katarzyna Dziewiątkowska-Mleczko
Dariusz Przybylski, Agnieszka Stulgińska oraz:


Mateusz Ryczek – NGC 4414 na dwa fortepiany i dwie perkusje

Zagra znakomity zespół Kwadrofonik

Proxima centauri for organ: 20 September Warsaw Autumn / 20 września WJ

No Comments »

My composition for organ Proxima Centaurii will be played during Warsaw Autumn Festival on concert of Youth Cycle of Polish Composers Union. Feel free to visit and to listen to my music!

20 September, 16:00

All Saints Church, Warsaw Pl. Grzybowski street

Pl. Grzybowski street, Warsaw, Poland

 

Program:

Jacek Wiktor Ajdinović – DIXI for cello and organ

Alina Błońska – Avgrund for organ

Marcin Gumiela – Dreams for trompet , horn and organ

Barbara Kaszuba – Witraże for organ

Tomasz Jakub Opałka – DreamScapes for horn and organ

Klaudia Pasternak – Trans.For.My.Emptiness for organ

Prasqual – L’una plena for trompet and organ

Mateusz Ryczek – Proxima Centauri for organ

Jacek Sotomski – Odkształcenia for organ

Artur Żuchowski – Duo for trompet and organ

 

Performers:

Jacek Wiktor Ajdinović – cello

Lubomir Jarosz – trompet

Henryk Kowalewicz – horn

Dariusz Przybylski – organ

Paweł Wróbel – organ


The recording. Paweł Wróbel plays:

Zapraszam na wykonanie mojego utworu na organy Proxima Centaurii w ramach festiwalu Warszawska Jesień podczas koncertu Koła Młodych.

20 Września, 16:00

Kościół Wszystkich Świętych,

Pl. Grzybowski, Warszawa

 

Program:

Jacek Wiktor Ajdinović – DIXI na wiolonczelę i organy

Alina Błońska – Avgrund na organy

Marcin Gumiela – Dreams na trąbkę, waltornię i organy

Barbara Kaszuba – Witraże na organy

Tomasz Jakub Opałka – DreamScapes na waltornię i organy

Klaudia Pasternak – Trans.For.My.Emptiness na organy

Prasqual – L’una plena na trąbkę i organy

Mateusz Ryczek – Proxima Centauri na organy

Jacek Sotomski – Odkształcenia na organy

Artur Żuchowski – Duo na trąbkę i organy

 

Wykonawcy:

Jacek Wiktor Ajdinović – wiolonczela

Lubomir Jarosz – trąbka

Henryk Kowalewicz – waltornia

Dariusz Przybylski – organy

Paweł Wróbel – organy


Nagranie. Gra Paweł Wróbel:

26 September 2007 – Harmonia Mundii – Warsaw Autumn / 26 września 2007 – Harmonia Mundii – Warszawska Jesień

No Comments »

16.30

Concert Hall of The Fryderyk Chopin University of Music

Okólnik 2 Street, Warsaw, Poland

Concert of Youth Cycle of Polish Composers Union

In program: Falkiewicz, Blecharz, Komorowski, Ossowski, Pieniek, Przybylski and:

Mateusz Ryczek – Harmonia Mundii for ensemble in 3 groups and concerting piano

Conductor: Monika Wolińska

————–

The recording (published in Chronicle of Warsaw Autumn):
 

16.30

Sala koncertowa Uniwersytetu Muzycznego im Fryderyka Chopina

ul. Okólnik 2, Warszawa

Koncert Koła Młodych ZKP

W programie: Falkiewicz, Blecharz, Komorowski, Ossowski, Pieniek, Przybylski oraz:

Mateusz Ryczek – Harmonia Mundi na zespół w trzech grupach z koncertującym fortepianem

Dyrygent: Monika Wolińska

————–

Nagranie (wydane w ramach Kroniki Warszawskiej Jesieni):

 

21 September 2007 – Sanctus – Warsaw Autumn / 21 września 2007 – Sanctus – Warszawska Jesień

No Comments »

16.30

Church of St. Anne

Krakowskie Przedmieście Street, Warsaw, Poland

Concert of Youth Cycle of Polish Composers Union

International Project Missa Solemnis (for soprano, mezzosoprano, baritone, string quartet and organ). Each movement is composed by other composer:

 

Dariusz Przybylski – Praeambulum

Piotr Tabakiernik – Introitus

Jacek Wiktor Ajdinović – Kyrie

Maxim Shorenkow – Gloria

Konstantyn Jaśkow – Credo

Mateusz Ryczek – Sanctus

Wojciech Blecharz – Agnus Dei

Marcin Gumiela – Postludium

 

P e r f o r m e r s :

Aneta Kapla – soprano

Katarzyna Otczyk – mezzosoprano

Maciej Nerkowski – baritone

Wojciech Proniewicz – I violin

Michał Osmycki – II violin

Kamil Walasek – viola

Mariusz Wysocki – cello

Dariusz Przybylski – organ

 

P r o g r a m  n o t e :

In this piece I reinvented rhetorical figures showing the Latin text. For example whenever a word “pleni sunt coeli” appears it is supported by the successive ascending transposition, and by the word “et terra” this successive transposition descends.

————–

The recording (published in Chronicle of Warsaw Autumn).

 

16.30

Kościół św. Anny

Ul. Krakowskie Przedmieście, Warszawa

Koncert Koła Młodych ZKP

Międzynarodowy projekt Missa Solemnis (na sopran, mezzosopran, baryton, kwartet smyczkowy i organy). Każda część mszy została skomponowana przez innego kompozytora:

 

Dariusz Przybylski – Praeambulum

Piotr Tabakiernik – Introitus

Jacek Wiktor Ajdinović – Kyrie

Maxim Shorenkow – Gloria

Konstantyn Jaśkow – Credo

Mateusz Ryczek – Sanctus

Wojciech Blecharz – Agnus Dei

Marcin Gumiela – Postludium

 

W y k o n a w c y :

Aneta Kapla – sopran

Katarzyna Otczyk – mezzosopran

Maciej Nerkowski – baryton

Wojciech Proniewicz – I skrzypce

Michał Osmycki – II skrzypce

Kamil Walasek – altówka

Mariusz Wysocki – wiolonczela

Dariusz Przybylski – organy

 

N o t a   p r o g r a m o w a

To wielka odpowiedzialność mierzyć się z takim tekstem. Setki lat tradycji oraz genialne opracowania wielkich kompozytorów, jak choćby Guillaume de Machaut, sprawiają, że tekst przestaje być tylko pretekstem do napisania utworu, staje się namiast pierwszoplanową treścią, która zastaje uwypuklona muzyką. Starałem się, aby tekst i muzyka stanowiły organiczną całość, jedność. W Sancuts ważną rolę odgrywają figury retoryczne. Niektóre z nich to dalekie echa muzyki barokowej – np. rozbudowane exclamatio przy słowach „sanctus”. Inne, są jeszcze dalszymi konsekwencjami tej tradycji – np. przy słowach „pleni sunt coeli” (pełne są niebiosa) składowe harmoniczne są sukcesywnie podwyższane, a przy słowach „et terra” (i ziemia) harmonia gwałtownie załamuje się w dół. Znaczenie słowa „sabaoth” (zastępy) jest podkreślone wielością jego powtórzeń, przy „in excelsis”

(na wysokości) muzyka wzbija się w górne rejestry. Inne słowa także są uwypuklone, w różny sposób.

————–

Nagranie (wydane w ramach Kroniki Warszawskiej Jesieni) po lewej stronie:

 

24 September 2006 – Breath – Warsaw Autumn / 24 września 2006 – Breath – Warszawska Jesień

No Comments »

16.30

Mazovia Region Centre of Culture and Arts

Elektoralna street, Warsaw, Poland

Concert of Youth Cycle of Polish Composers Union

In program: Ratusińska, , Przybylski, Ajdinowić, Gorgoń, Gumiela, Jędrasik, Kaszuba Blecharz and:

Mateusz Ryczek – Breath for string trio

16.30

Mazowieckie centrum Kultury

ul. Elektoralna, Warszawa

Koncert Koła Młodych ZKP

W programie: : Ratusińska, , Przybylski, Ajdinowić, Gorgoń, Gumiela, Jędrasik, Kaszuba Blecharz oraz:

Mateusz Ryczek – Breath na trio smyczkowe