Mateusz Ryczek

kompozytor

Posts Tagged | Wpisy oznaczone jako ‘#Trumpet’

13.04.2024 Dopamina / Musica Polonica Nova

No Comments »

13.04.2024
18:30
NFM, Sala Czerwona
plac Wolności 1, Wrocław

W programie:

Mateusz Ryczek  - Dopamina – koncert na trąbkę i orkiestrę (2023) [25']
I. Wysokie stężenie / High concentration
II. Błogość / Bliss
III. Bodźce / Stimuli

Paweł Malinowski - through the youth of these things na zespół, elektronikę i obiekty (2021/2022) [25']

Wykonawcy:
Szymon Bywalec – dyrygent
Piotr Nowak – trąbka
Orkiestra Muzyki Nowej

Utwór Dopamina – koncert na trąbkę i orkiestrę Mateusza Ryczka dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

 Piotr Nowak - trąbka
[pl] DOPAMINA
Inspiracją do skomponowania utworu jest dramat współczesnego człowieka, żyjącego w niezwykle dynamicznym świecie. Człowieka dotkniętego przebodźcowaniem i nadmiarem informacyjnym. Dzisiejszy świat, po 24.02.2022, jest odmieniony. Przede wszystkim zostało zachwiane poczucie bezpieczeństwa. Przebodźcowanie znacząco pogłębiło się. Szum informacyjny uzależnia, a spory udział w tym procesie ma dopamina obecna w ludzkim organizmie (hormon produkowany przez układ nerwowy). Niestety, organizm szybko przyzwyczaja się do tej substancji, co powoduje frustrację i zmusza do poszukiwań silniejszych wrażeń. To błędne koło. Nadmiar dopaminy może powodować halucynacje, zaś jej niedobór skutkuje wewnętrznym napięciem, apatią, a nawet może wpędzać w stany depresyjne. Przypomina to głód narkotyczny. Jest to kanwa, na które rozpięta będzie dramaturgia utworu.
[eng] DOPAMINE
The inspiration for composing the piece is the drama of modern man living in an extremely dynamic world. A man affected by overstimulation and information overload. Today’s world, after February 24, 2022, is changed. First of all, the sense of security was shaken. The overstimulation has deepened significantly. Information noise is addictive, and dopamine present in the human body plays a large part in this process. Unfortunately, the body quickly gets used to this substance, which causes frustration and forces you to look for stronger sensations. It’s a vicious circle. Too much dopamine can cause hallucinations, while its deficiency results in internal tension, apathy, and can even lead to depression. It resembles a drug craving. This is the canvas on which the drama of the piece will be spread.