Mateusz Ryczek

kompozytor

Posts Tagged | Wpisy oznaczone jako ‘Smyczki’

Newer Entries »
21 September 2007 – Sanctus – Warsaw Autumn / 21 września 2007 – Sanctus – Warszawska Jesień

No Comments »

16.30

Church of St. Anne

Krakowskie Przedmieście Street, Warsaw, Poland

Concert of Youth Cycle of Polish Composers Union

International Project Missa Solemnis (for soprano, mezzosoprano, baritone, string quartet and organ). Each movement is composed by other composer:

 

Dariusz Przybylski – Praeambulum

Piotr Tabakiernik – Introitus

Jacek Wiktor Ajdinović – Kyrie

Maxim Shorenkow – Gloria

Konstantyn Jaśkow – Credo

Mateusz Ryczek – Sanctus

Wojciech Blecharz – Agnus Dei

Marcin Gumiela – Postludium

 

P e r f o r m e r s :

Aneta Kapla – soprano

Katarzyna Otczyk – mezzosoprano

Maciej Nerkowski – baritone

Wojciech Proniewicz – I violin

Michał Osmycki – II violin

Kamil Walasek – viola

Mariusz Wysocki – cello

Dariusz Przybylski – organ

 

P r o g r a m  n o t e :

In this piece I reinvented rhetorical figures showing the Latin text. For example whenever a word “pleni sunt coeli” appears it is supported by the successive ascending transposition, and by the word “et terra” this successive transposition descends.

————–

The recording (published in Chronicle of Warsaw Autumn).

 

16.30

Kościół św. Anny

Ul. Krakowskie Przedmieście, Warszawa

Koncert Koła Młodych ZKP

Międzynarodowy projekt Missa Solemnis (na sopran, mezzosopran, baryton, kwartet smyczkowy i organy). Każda część mszy została skomponowana przez innego kompozytora:

 

Dariusz Przybylski – Praeambulum

Piotr Tabakiernik – Introitus

Jacek Wiktor Ajdinović – Kyrie

Maxim Shorenkow – Gloria

Konstantyn Jaśkow – Credo

Mateusz Ryczek – Sanctus

Wojciech Blecharz – Agnus Dei

Marcin Gumiela – Postludium

 

W y k o n a w c y :

Aneta Kapla – sopran

Katarzyna Otczyk – mezzosopran

Maciej Nerkowski – baryton

Wojciech Proniewicz – I skrzypce

Michał Osmycki – II skrzypce

Kamil Walasek – altówka

Mariusz Wysocki – wiolonczela

Dariusz Przybylski – organy

 

N o t a   p r o g r a m o w a

To wielka odpowiedzialność mierzyć się z takim tekstem. Setki lat tradycji oraz genialne opracowania wielkich kompozytorów, jak choćby Guillaume de Machaut, sprawiają, że tekst przestaje być tylko pretekstem do napisania utworu, staje się namiast pierwszoplanową treścią, która zastaje uwypuklona muzyką. Starałem się, aby tekst i muzyka stanowiły organiczną całość, jedność. W Sancuts ważną rolę odgrywają figury retoryczne. Niektóre z nich to dalekie echa muzyki barokowej – np. rozbudowane exclamatio przy słowach „sanctus”. Inne, są jeszcze dalszymi konsekwencjami tej tradycji – np. przy słowach „pleni sunt coeli” (pełne są niebiosa) składowe harmoniczne są sukcesywnie podwyższane, a przy słowach „et terra” (i ziemia) harmonia gwałtownie załamuje się w dół. Znaczenie słowa „sabaoth” (zastępy) jest podkreślone wielością jego powtórzeń, przy „in excelsis”

(na wysokości) muzyka wzbija się w górne rejestry. Inne słowa także są uwypuklone, w różny sposób.

————–

Nagranie (wydane w ramach Kroniki Warszawskiej Jesieni) po lewej stronie:

 

24 September 2006 – Breath – Warsaw Autumn / 24 września 2006 – Breath – Warszawska Jesień

No Comments »

16.30

Mazovia Region Centre of Culture and Arts

Elektoralna street, Warsaw, Poland

Concert of Youth Cycle of Polish Composers Union

In program: Ratusińska, , Przybylski, Ajdinowić, Gorgoń, Gumiela, Jędrasik, Kaszuba Blecharz and:

Mateusz Ryczek – Breath for string trio

16.30

Mazowieckie centrum Kultury

ul. Elektoralna, Warszawa

Koncert Koła Młodych ZKP

W programie: : Ratusińska, , Przybylski, Ajdinowić, Gorgoń, Gumiela, Jędrasik, Kaszuba Blecharz oraz:

Mateusz Ryczek – Breath na trio smyczkowe

26 February 2006 – Breath – Musica Polonica Nova / 26 luty 2006 – Breath – Musica Polonica Nova

No Comments »

12:00

Oratorium Marianum

Pl. Uniwersytecki 1 Street, Wrocław, Poland

Program:

Koffler – Streichtrio op. 10

Henryk Mikołaj Górecki – Genesis – I. Elementi per tre archi op. 19 nr 1

Paweł Sołtysiak – Memories

Zbigniew Rudziński – String Trio

Mateusz Ryczek – Breath

Krzysztof Penderecki – String Trio

 

Performers: Trio Artis: J. Ropski – violin, M. Micker – viola, M. Misiak – cello

—–

The recording (unfortunately very low quality):

12:00

Oratorium Marianum

Pl. Uniwersytecki 1, Wrocław

Program:

Koffler – Streichtrio op. 10

Henryk Mikołaj Górecki – Genesis – I. Elementi per tre archi op. 19 nr 1

Paweł Sołtysiak – Wspomnienia

Zbigniew Rudziński – Trio smyczkowe

Mateusz Ryczek – Breath

Krzysztof Penderecki – Trio smyczkowe

 

Wykonawcy: Trio Artis: J. Ropski – skrzypce, M. Micker – altówka, M. Misiak – wiolonczela

N o t a   p r o g r a m o w a :

Inspiracją jest człowiek – jego oddech i bicie serca. Oddechy są procesami składającymi się z wdechów – gdzie napięcie rośnie, i z wydechów – uspokaja się.

Po lewej nagranie (niestety bardzo słaba jakość dźwięku).

Newer Entries »