Mateusz Ryczek

kompozytor

Posts Tagged | Wpisy oznaczone jako ‘sonia’

Symultana

No Comments »

6. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Elektroakustycznej
ELECTRO-VISION Musica Electronica Nova

S Y M U L T A N A
Koncert | pokaz | kompozycje do animacji powstałych w Dziecięcej Wytwórni Filmowej

miejsce
Studio Filmowe im. Zbyszka Cybulskiego – Centrum Technologii Audiowizualnych ul. Wystawowa 1, Wrocław

18.05.2015 godz. 18:00 | poniedziałek

wstęp wolny

Program festiwalu

___________

Koncert SYMULTANA to projekt Wrocławskiego Oddziału Związku Kompozytorów Polskich w partnerstwie z Galerią Entropia oraz Centrum Technologii Audiowizulanych (CeTA).
Zaproszeni kompozytorzy stworzyli muzykę do filmów animowanych zrealizowanych w Dziecięcej Wytwórni Filmowej (warsztacie animacji działającym w Galerii Entropia pod opieką artystyczną Alicji Jodko). Muzyka i animacja są w tym przypadku równoprawnymi partnerami. Instrumentarium to (specyficznie pojęta) perkusja, fortepian cyfrowy, kontrabas i elektronika.

Mateusz Ryczek

Wszystkie prezentowane tu dziecięce filmy są animacjami poklatkowymi (innymi słowy: stop-motion). Kilka z nich to autorskie realizacje młodziutkich twórców (AUTOMAT BILETOWY, SZKOŁA MUZYCZNA, ALIEN, PIXEL GAME), pozostałe mają charakter bądź grupowego kolażu wielu technik na jeden temat (KINO DWF), bądź wariacji w obrębie jednej techniki (KSZTAŁTY…PLAMY, NASYPALI PIASKU, MENAŻERIA) zrealizowanych przez wielu uczestników warsztatu DWF w ciągu kilku lat. Stąd przy niektórych tytułach tak długa lista autorów.

Preferujemy w DWF technikę poklatkową i pracę grupową rozumiejąc, że bezpośredni kontakt z tworzywem i współdziałanie bez rywalizacji są przyjemnościami, których współczesne dzieci zaznają w coraz mniejszym stopniu. Zawsze też przywiązujemy wielką wagę do muzyki w filmie, w miarę możliwości stymulujemy dzieci do tworzenia oprawy dźwiękowej realizacji DWF.

Fakt, że dopiero podczas koncertu SYMULTANA usłyszymy dźwięki kompozycji powstałych do naszych ruchomych obrazów, rozpala naszą ciekawość do białości…

Alicja Jodko

___________

Artyści:

Sonia Lewosiuk – fortepian cyfrowy
Aleksandra Wasik – perkusja
Paweł Jabłczyński – kontrabas

Cezary Duchnowski, Katarzyna Dziewiątkowska-Mleczko, Arkadiusz Kątny, Adam Porębski, Tymoteusz Witczak, Mateusz Ryczek, est. 2015 J. Sotomski & M. Laskowski – Atelier Compozytorskie KOMPOPOLEX – elektronika

Autorzy z Dziecięcej Wytwórni Filmowej:

Emil Baran, Nina i Helenka Bączyk, Marta Biszko, Michał Boreczek, Nikola i Kaja Chojniak, Maciej Chrobak, Tsevelmaa Dashtseren, Alek Domke, Aleksander Gal, Mikołaj Golema, Ida i Jacek Grzegorzewscy, Karolinka Hrycyk, Dorota Jodko, Mieszko Karnas, Piotr Klimiuk, Paweł Machalski, Miron i Verka Malejki, Julka Lasko, Julia Matunin, Natalia Osuch, Ignacy Pochodyła, Agnieszka, Małgosia, Ola i Janek Popińscy, Malwina Rzeszotnik, Maciek Sozański, Michał Szubiński, Janek Tarnowski, Wiktoria i Karol Zamorscy, Sabina Zarawska

Program:
Kompozycje z live electronics (prawykonania) do animacji powstałych w Dziecięcej Wytwórni Filmowej – warsztacie animacji działającym w Galerii Entropia pod opieką artystyczną Alicji Jodko.

Cezary Duchnowski (1971) Kształty…plamy na fortepian cyfrowy i elektronikę (2015)

** animacja: Janek Tarnowski, Paweł Machalski, Emil Baran, Mieszko Karnas, Małgosia Popińska (2002–2006)

Katarzyna Dziewiątkowska-Mleczko (1984) Automat biletowy na fortepian cyfrowy, perkusję, kontrabas i elektronikę (2015)

** animacja: Alek Domke, współpraca: Miron Malejki, Ignacy Pochodyła (2014)

Arkadiusz Kątny (1990) Nasypali piasku na fortepian cyfrowy, perkusję, kontrabas i elektronikę (2015)

** animacja grupowa DWF: Julia Matunin, Julia Lasko, Marta Biszko, Michał Boreczek, Nikola i Kaja Chojniak, Aleksander Gal, Mikołaj Golema, Dorota Jodko, Miron Malejki, Ola Popińska, Malwina Rzeszotnik, Wiktoria i Karol Zamorscy (2011–2014)

Adam Porębski (1990) Szkoła muzyczna na fortepian cyfrowy, perkusję, kontrabas i elektronikę (2015)

** animacja: Miron Malejki, współpraca: Ignacy Pochodyła, Alek Domke (2014)

Tymoteusz Witczak (1991) Alien na perkusję, kontrabas i elektronikę (2015)

** animacja”: Michał Szubiński, współpraca: Aleksander Gal (2014)

Mateusz Ryczek (1986) Menażeria na fortepian cyfrowy, perkusję, kontrabas i elektronikę (2015)

** animacja grupowa DWF: Nina i Helenka Bączyk, Marta Biszko, Michał Boreczek, Tsevelmaa Dashtseren, Alek Domke, Nikola i Kaja Chojniak, Maciek Chrobak, Aleksander Gal, Mikołaj Golema, Ida i Jacek Grzegorzewscy, Karolinka Hrycyk, Dorota Jodko, Piotr Klimiuk, Julka Lasko, Miron i Verka Malejki, Julia Matunin, Natalia Osuch, Agnieszka, Małgosia i Ola Popińskie, Malwina Rzeszotnik, Maciek Sozański, Wiktoria i Karol Zamorscy, Sabina Zarawska (2008–2014)

est. 2015 J. Sotomski & M. Laskowski – Atelier Compozytorskie KOMPOPOLEX

Kino DWF na fortepian cyfrowy, perkusję i elektronikę (2015)

** animacja grupowa DWF: Marta Biszko, Michał Boreczek, Maciej Chrobak, Alek Domke, Nikola i Kaja Chojniak, Aleksander Gal, Mikołaj Golema, Ida i Jacek Grzegorzewscy, Dorota Jodko, Piotr Klimiuk, Miron Malejki, Natalia Osuch, Ignacy Pochodyła, Agnieszka, Małgosia, Ola i Janek Popińscy, Malwina Rzeszotnik, Maciek Sozański, Wiktoria i Karol Zamorscy (2010–2014)

Pixel game na fortepian cyfrowy, perkusję i elektronikę (2015)
**animacja: Ignacy Pochodyła, współpraca: Michał Szubiński (2014)

__________________

http://www.entropia.art.pl/_old/DWF/Warsztaty2.htm
Entropia

6. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Elektroakustycznej
ELECTRO-VISION Musica Electronica Nova

S Y M U L T A N A
Concert | screening | compositions for animated films made by Children’s Film Factory

venue:
Studio Filmowe im. Zbyszka Cybulskiego – Centrum Technologii Audiowizualnych ul. Wystawowa 1, Wrocław

monday, 18 may 2015, 6:00 PM

admission free

Programm

___________

Wrocław composers and musicians, associated in the Polish Composers’ Union, will search for a soundtrack to a child’s imagination.
The concert Symultana is a project of the Wrocław Branch of Polish Composers’ Union with Galeria Entropia and Centre for Audio-visual Technologies (CeTA).

The invited composers created music for animated films produced in Dziecięca Wytwórnia Filmowa (Children’s Film Studio) during an animation workshop run by Galeria Entropia and curated by Alicja Jodko).

In this case music and animation are equal partners. The instruments are the (specifically conceived) percussion, the digital piano, the double bass and electronics.

Mateusz Ryczek

All films produced by children and presented in this project are stop-motion animations. Some of them are individual creations of young authors (Ticket Machine, Music School, Alien, Pixel Game), and other are either group collages of many techniques on one subject (Kino DWF) or variations in one technique (Shapes…Palm Trees, They Sprinkled Sand, Menagerie) produced by several participants of the DWF workshop over several years. Hence the list of authors is very long for some titles.

At WDF (Wrocław Film Studio) we prefer the stop-motion technique and team work without competition, and contemporary children have fewer and fewer opportunities to experience this kind of fun. Music in film is always of great importance to us, and whenever we can we stimulate children to create their own soundtracks for their DWF productions.

The fact that only during the Symultana concert will we hear for the first time the sounds composed to our motion pictures, makes our imagination white hot…

Alicja Jodko
___________

Performers
Sonia Lewosiuk – digital piano
Aleksandra Wasik – percussion
Paweł Jabłczyński – double bass

Cezary Duchnowski, Katarzyna Dziewiątkowska-Mleczko, Arkadiusz Kątny, Adam Porębski, Tymoteusz Witczak, Mateusz Ryczek, est. 2015 J. Sotomski & M. Laskowski – Atelier Compozytorskie KOMPOPOLEX – electronics

The concert is organized by the Wrocław Branch of Polish Composers’ Union

Programme
Compositions with live electronics to animations created in Children’s Film Studio – animation workshop working in Galeria Entropia under the artistic supervision of Alicja Jodko

Cezary Duchnowski Kształty…plamy for digital piano and electronics (2015) **

animacja / animation: Janek Tarnowski, Paweł Machalski, Emil Baran, Mieszko Karnas, Małgosia Popińska (2002–2006)

Katarzyna Dziewiątkowska-Mleczko Automat biletowy for digital piano, percussion, double bass and electronics (2015) **

animation: Alek Domke, cooperation: Miron Malejki, Ignacy Pochodyła (2014)

Arkadiusz Kątny Nasypali piasku for digital piano, percussion, double bass and electronics (2015) **

group animation DWF: Julia Matunin, Julia Lasko, Marta Biszko, Michał Boreczek, Nikola i Kaja Chojniak, Aleksander Gal, Mikołaj Golema, Dorota Jodko, Miron Malejki, Ola Popińska, Malwina Rzeszotnik, Wiktoria i Karol Zamorscy (2011–2014)

Adam Porębski Szkoła muzyczna for digital piano, percussion, double bass and electronics (2015) **

animation: Miron Malejki, cooperation: Ignacy Pochodyła, Alek Domke
(2014)

Tymoteusz Witczak Alien for percussion, double bass and electronics (2015) **

animation: Michał Szubiński, współpraca / cooperation: Aleksander Gal (2014)

Mateusz Ryczek Menażeria for or digital piano, percussion, double bass and electronics (2015) **

group animation DWF: Nina i Helenka Bączyk, Marta Biszko, Michał Boreczek, Tsevelmaa Dashtseren, Alek Domke, Nikola i Kaja Chojniak, Maciek Chrobak, Aleksander Gal, Mikołaj Golema, Ida i Jacek Grzegorzewscy, Karolinka Hrycyk, Dorota Jodko, Piotr Klimiuk, Julka Lasko, Miron i Verka Malejki, Julia Matunin, Natalia Osuch, Agnieszka, Małgosia i Ola Popińskie, Malwina Rzeszotnik, Maciek Sozański, Wiktoria i Karol Zamorscy, Sabina Zarawska (2008–2014)

est. 2015 J. Sotomski & M. Laskowski – Atelier Compozytorskie KOMPOPOLEX Kino DWF for digital piano, percussion and electronics (2015) **

group animation DWF: Marta Biszko, Michał Boreczek, Maciej Chrobak, Alek Domke, Nikola i Kaja Chojniak, Aleksander Gal, Mikołaj Golema, Ida i Jacek Grzegorzewscy, Dorota Jodko, Piotr Klimiuk, Miron Malejki, Natalia Osuch, Ignacy Pochodyła, Agnieszka, Małgosia, Ola i Janek Popińscy, Malwina Rzeszotnik, Maciek Sozański, Wiktoria i Karol Zamorscy (2010–2014)

est. 2015 J. Sotomski & M. Laskowski – Atelier Compozytorskie KOMPOPOLEX Pixel game for digital piano, percussion and electronics (2015) **

animation: Ignacy Pochodyła, cooperation: Michał Szubiński (2014)

About Childre’s Film factory

Entropia