Mateusz Ryczek

kompozytor

Posts Tagged | Wpisy oznaczone jako ‘Poławiacz Cieni’

Poławiacz cieni / The Catcher of Shadows

No Comments »

Mateusz Ryczek – POŁAWIACZ CIENI / The Catcher of Shadows
na podstawie bajki / after the fairytale by ERNA ROSENSTEIN
Małgorzata Kazińska – director
WYKONAWCY / PERFORMERS
Ivan Buffa – conductor
Joanna Freszel, Kaoko Amano – sopranos
Anna Rakowska, Kamil Król – actors
Platypus Ensemble: Iva Kovač – flet / flute
Ryuta Iwase – klarnet / clarinet
Sophia Goidinger-Koch – skrzypce / violin
Tomasz Skweres – wiolonczella / cello
Frederik Neyrinck – fortepian / piano
Mateusz Ryczek – live electronics

The commissioning of Poławiacz Cieni (The Catcher of Shadows) for chamber ensemble, soloists and electronics by Mateusz Ryczek was co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage as part of the ‘Composing Commissions’ programme operated by the Institute of Music and Dance. Opera „The Catcher of Shadows” was a part of project MiniOpera during festival Musica Polonica Nova 2018.

MiniOpera – POŁAWIACZ CIENI

No Comments »

21 kwietnia 2018 (sobota)
godz. 19:00
NFM, Sala Czerwona
plac Wolności 1, Wrocław

MiniOpera

Wykonawcy:

Ivan Buffa – dyrygent
Joanna FreszelKaoko Amano – soprany
Anna RakowskaKamil Król – aktorzy

Ensemble Platypus:
Iva Kovač – flety
Ryuta Iwase – klarnety
Sophia Goidinger-Koch – skrzypce, altówka
Tomasz Skweres – wiolonczela
Frederik Neyrinck – fortepian

Małgorzata Kazińska – reżyseria

Program:

MiniOpera na zespół kameralny, solistów i elektronikę

I Tomasz Skweres: Desiderium
II Katarzyna Dziewiątkowska: Bajka
•••
III Joanna Woźny: Krajobraz Śnięty
IV Mateusz Ryczek: Poławiacz Cieni

Zamówienie utworu MiniOpera na zespół kameralny, solistów i elektronikę Katarzyny Dziewiątkowskiej, Joanny Woźny, Mateusza Ryczka i Tomasza Skweresa dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.