Mateusz Ryczek

kompozytor

Posts Tagged | Wpisy oznaczone jako ‘Organ’

Proxima centauri for organ: 20 September Warsaw Autumn / 20 września WJ

No Comments »

My composition for organ Proxima Centaurii will be played during Warsaw Autumn Festival on concert of Youth Cycle of Polish Composers Union. Feel free to visit and to listen to my music!

20 September, 16:00

All Saints Church, Warsaw Pl. Grzybowski street

Pl. Grzybowski street, Warsaw, Poland

 

Program:

Jacek Wiktor Ajdinović – DIXI for cello and organ

Alina Błońska – Avgrund for organ

Marcin Gumiela – Dreams for trompet , horn and organ

Barbara Kaszuba – Witraże for organ

Tomasz Jakub Opałka – DreamScapes for horn and organ

Klaudia Pasternak – Trans.For.My.Emptiness for organ

Prasqual – L’una plena for trompet and organ

Mateusz Ryczek – Proxima Centauri for organ

Jacek Sotomski – Odkształcenia for organ

Artur Żuchowski – Duo for trompet and organ

 

Performers:

Jacek Wiktor Ajdinović – cello

Lubomir Jarosz – trompet

Henryk Kowalewicz – horn

Dariusz Przybylski – organ

Paweł Wróbel – organ


The recording. Paweł Wróbel plays:

Zapraszam na wykonanie mojego utworu na organy Proxima Centaurii w ramach festiwalu Warszawska Jesień podczas koncertu Koła Młodych.

20 Września, 16:00

Kościół Wszystkich Świętych,

Pl. Grzybowski, Warszawa

 

Program:

Jacek Wiktor Ajdinović – DIXI na wiolonczelę i organy

Alina Błońska – Avgrund na organy

Marcin Gumiela – Dreams na trąbkę, waltornię i organy

Barbara Kaszuba – Witraże na organy

Tomasz Jakub Opałka – DreamScapes na waltornię i organy

Klaudia Pasternak – Trans.For.My.Emptiness na organy

Prasqual – L’una plena na trąbkę i organy

Mateusz Ryczek – Proxima Centauri na organy

Jacek Sotomski – Odkształcenia na organy

Artur Żuchowski – Duo na trąbkę i organy

 

Wykonawcy:

Jacek Wiktor Ajdinović – wiolonczela

Lubomir Jarosz – trąbka

Henryk Kowalewicz – waltornia

Dariusz Przybylski – organy

Paweł Wróbel – organy


Nagranie. Gra Paweł Wróbel:

21 September 2007 – Sanctus – Warsaw Autumn / 21 września 2007 – Sanctus – Warszawska Jesień

No Comments »

16.30

Church of St. Anne

Krakowskie Przedmieście Street, Warsaw, Poland

Concert of Youth Cycle of Polish Composers Union

International Project Missa Solemnis (for soprano, mezzosoprano, baritone, string quartet and organ). Each movement is composed by other composer:

 

Dariusz Przybylski – Praeambulum

Piotr Tabakiernik – Introitus

Jacek Wiktor Ajdinović – Kyrie

Maxim Shorenkow – Gloria

Konstantyn Jaśkow – Credo

Mateusz Ryczek – Sanctus

Wojciech Blecharz – Agnus Dei

Marcin Gumiela – Postludium

 

P e r f o r m e r s :

Aneta Kapla – soprano

Katarzyna Otczyk – mezzosoprano

Maciej Nerkowski – baritone

Wojciech Proniewicz – I violin

Michał Osmycki – II violin

Kamil Walasek – viola

Mariusz Wysocki – cello

Dariusz Przybylski – organ

 

P r o g r a m  n o t e :

In this piece I reinvented rhetorical figures showing the Latin text. For example whenever a word “pleni sunt coeli” appears it is supported by the successive ascending transposition, and by the word “et terra” this successive transposition descends.

————–

The recording (published in Chronicle of Warsaw Autumn).

 

16.30

Kościół św. Anny

Ul. Krakowskie Przedmieście, Warszawa

Koncert Koła Młodych ZKP

Międzynarodowy projekt Missa Solemnis (na sopran, mezzosopran, baryton, kwartet smyczkowy i organy). Każda część mszy została skomponowana przez innego kompozytora:

 

Dariusz Przybylski – Praeambulum

Piotr Tabakiernik – Introitus

Jacek Wiktor Ajdinović – Kyrie

Maxim Shorenkow – Gloria

Konstantyn Jaśkow – Credo

Mateusz Ryczek – Sanctus

Wojciech Blecharz – Agnus Dei

Marcin Gumiela – Postludium

 

W y k o n a w c y :

Aneta Kapla – sopran

Katarzyna Otczyk – mezzosopran

Maciej Nerkowski – baryton

Wojciech Proniewicz – I skrzypce

Michał Osmycki – II skrzypce

Kamil Walasek – altówka

Mariusz Wysocki – wiolonczela

Dariusz Przybylski – organy

 

N o t a   p r o g r a m o w a

To wielka odpowiedzialność mierzyć się z takim tekstem. Setki lat tradycji oraz genialne opracowania wielkich kompozytorów, jak choćby Guillaume de Machaut, sprawiają, że tekst przestaje być tylko pretekstem do napisania utworu, staje się namiast pierwszoplanową treścią, która zastaje uwypuklona muzyką. Starałem się, aby tekst i muzyka stanowiły organiczną całość, jedność. W Sancuts ważną rolę odgrywają figury retoryczne. Niektóre z nich to dalekie echa muzyki barokowej – np. rozbudowane exclamatio przy słowach „sanctus”. Inne, są jeszcze dalszymi konsekwencjami tej tradycji – np. przy słowach „pleni sunt coeli” (pełne są niebiosa) składowe harmoniczne są sukcesywnie podwyższane, a przy słowach „et terra” (i ziemia) harmonia gwałtownie załamuje się w dół. Znaczenie słowa „sabaoth” (zastępy) jest podkreślone wielością jego powtórzeń, przy „in excelsis”

(na wysokości) muzyka wzbija się w górne rejestry. Inne słowa także są uwypuklone, w różny sposób.

————–

Nagranie (wydane w ramach Kroniki Warszawskiej Jesieni) po lewej stronie: