Mateusz Ryczek

kompozytor

Posts Tagged | Wpisy oznaczone jako ‘Double Bass’

« Older Entries
Symultana

No Comments »

6. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Elektroakustycznej
ELECTRO-VISION Musica Electronica Nova

S Y M U L T A N A
Koncert | pokaz | kompozycje do animacji powstałych w Dziecięcej Wytwórni Filmowej

miejsce
Studio Filmowe im. Zbyszka Cybulskiego – Centrum Technologii Audiowizualnych ul. Wystawowa 1, Wrocław

18.05.2015 godz. 18:00 | poniedziałek

wstęp wolny

Program festiwalu

___________

Koncert SYMULTANA to projekt Wrocławskiego Oddziału Związku Kompozytorów Polskich w partnerstwie z Galerią Entropia oraz Centrum Technologii Audiowizulanych (CeTA).
Zaproszeni kompozytorzy stworzyli muzykę do filmów animowanych zrealizowanych w Dziecięcej Wytwórni Filmowej (warsztacie animacji działającym w Galerii Entropia pod opieką artystyczną Alicji Jodko). Muzyka i animacja są w tym przypadku równoprawnymi partnerami. Instrumentarium to (specyficznie pojęta) perkusja, fortepian cyfrowy, kontrabas i elektronika.

Mateusz Ryczek

Wszystkie prezentowane tu dziecięce filmy są animacjami poklatkowymi (innymi słowy: stop-motion). Kilka z nich to autorskie realizacje młodziutkich twórców (AUTOMAT BILETOWY, SZKOŁA MUZYCZNA, ALIEN, PIXEL GAME), pozostałe mają charakter bądź grupowego kolażu wielu technik na jeden temat (KINO DWF), bądź wariacji w obrębie jednej techniki (KSZTAŁTY…PLAMY, NASYPALI PIASKU, MENAŻERIA) zrealizowanych przez wielu uczestników warsztatu DWF w ciągu kilku lat. Stąd przy niektórych tytułach tak długa lista autorów.

Preferujemy w DWF technikę poklatkową i pracę grupową rozumiejąc, że bezpośredni kontakt z tworzywem i współdziałanie bez rywalizacji są przyjemnościami, których współczesne dzieci zaznają w coraz mniejszym stopniu. Zawsze też przywiązujemy wielką wagę do muzyki w filmie, w miarę możliwości stymulujemy dzieci do tworzenia oprawy dźwiękowej realizacji DWF.

Fakt, że dopiero podczas koncertu SYMULTANA usłyszymy dźwięki kompozycji powstałych do naszych ruchomych obrazów, rozpala naszą ciekawość do białości…

Alicja Jodko

___________

Artyści:

Sonia Lewosiuk – fortepian cyfrowy
Aleksandra Wasik – perkusja
Paweł Jabłczyński – kontrabas

Cezary Duchnowski, Katarzyna Dziewiątkowska-Mleczko, Arkadiusz Kątny, Adam Porębski, Tymoteusz Witczak, Mateusz Ryczek, est. 2015 J. Sotomski & M. Laskowski – Atelier Compozytorskie KOMPOPOLEX – elektronika

Autorzy z Dziecięcej Wytwórni Filmowej:

Emil Baran, Nina i Helenka Bączyk, Marta Biszko, Michał Boreczek, Nikola i Kaja Chojniak, Maciej Chrobak, Tsevelmaa Dashtseren, Alek Domke, Aleksander Gal, Mikołaj Golema, Ida i Jacek Grzegorzewscy, Karolinka Hrycyk, Dorota Jodko, Mieszko Karnas, Piotr Klimiuk, Paweł Machalski, Miron i Verka Malejki, Julka Lasko, Julia Matunin, Natalia Osuch, Ignacy Pochodyła, Agnieszka, Małgosia, Ola i Janek Popińscy, Malwina Rzeszotnik, Maciek Sozański, Michał Szubiński, Janek Tarnowski, Wiktoria i Karol Zamorscy, Sabina Zarawska

Program:
Kompozycje z live electronics (prawykonania) do animacji powstałych w Dziecięcej Wytwórni Filmowej – warsztacie animacji działającym w Galerii Entropia pod opieką artystyczną Alicji Jodko.

Cezary Duchnowski (1971) Kształty…plamy na fortepian cyfrowy i elektronikę (2015)

** animacja: Janek Tarnowski, Paweł Machalski, Emil Baran, Mieszko Karnas, Małgosia Popińska (2002–2006)

Katarzyna Dziewiątkowska-Mleczko (1984) Automat biletowy na fortepian cyfrowy, perkusję, kontrabas i elektronikę (2015)

** animacja: Alek Domke, współpraca: Miron Malejki, Ignacy Pochodyła (2014)

Arkadiusz Kątny (1990) Nasypali piasku na fortepian cyfrowy, perkusję, kontrabas i elektronikę (2015)

** animacja grupowa DWF: Julia Matunin, Julia Lasko, Marta Biszko, Michał Boreczek, Nikola i Kaja Chojniak, Aleksander Gal, Mikołaj Golema, Dorota Jodko, Miron Malejki, Ola Popińska, Malwina Rzeszotnik, Wiktoria i Karol Zamorscy (2011–2014)

Adam Porębski (1990) Szkoła muzyczna na fortepian cyfrowy, perkusję, kontrabas i elektronikę (2015)

** animacja: Miron Malejki, współpraca: Ignacy Pochodyła, Alek Domke (2014)

Tymoteusz Witczak (1991) Alien na perkusję, kontrabas i elektronikę (2015)

** animacja”: Michał Szubiński, współpraca: Aleksander Gal (2014)

Mateusz Ryczek (1986) Menażeria na fortepian cyfrowy, perkusję, kontrabas i elektronikę (2015)

** animacja grupowa DWF: Nina i Helenka Bączyk, Marta Biszko, Michał Boreczek, Tsevelmaa Dashtseren, Alek Domke, Nikola i Kaja Chojniak, Maciek Chrobak, Aleksander Gal, Mikołaj Golema, Ida i Jacek Grzegorzewscy, Karolinka Hrycyk, Dorota Jodko, Piotr Klimiuk, Julka Lasko, Miron i Verka Malejki, Julia Matunin, Natalia Osuch, Agnieszka, Małgosia i Ola Popińskie, Malwina Rzeszotnik, Maciek Sozański, Wiktoria i Karol Zamorscy, Sabina Zarawska (2008–2014)

est. 2015 J. Sotomski & M. Laskowski – Atelier Compozytorskie KOMPOPOLEX

Kino DWF na fortepian cyfrowy, perkusję i elektronikę (2015)

** animacja grupowa DWF: Marta Biszko, Michał Boreczek, Maciej Chrobak, Alek Domke, Nikola i Kaja Chojniak, Aleksander Gal, Mikołaj Golema, Ida i Jacek Grzegorzewscy, Dorota Jodko, Piotr Klimiuk, Miron Malejki, Natalia Osuch, Ignacy Pochodyła, Agnieszka, Małgosia, Ola i Janek Popińscy, Malwina Rzeszotnik, Maciek Sozański, Wiktoria i Karol Zamorscy (2010–2014)

Pixel game na fortepian cyfrowy, perkusję i elektronikę (2015)
**animacja: Ignacy Pochodyła, współpraca: Michał Szubiński (2014)

__________________

http://www.entropia.art.pl/_old/DWF/Warsztaty2.htm
Entropia

6. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Elektroakustycznej
ELECTRO-VISION Musica Electronica Nova

S Y M U L T A N A
Concert | screening | compositions for animated films made by Children’s Film Factory

venue:
Studio Filmowe im. Zbyszka Cybulskiego – Centrum Technologii Audiowizualnych ul. Wystawowa 1, Wrocław

monday, 18 may 2015, 6:00 PM

admission free

Programm

___________

Wrocław composers and musicians, associated in the Polish Composers’ Union, will search for a soundtrack to a child’s imagination.
The concert Symultana is a project of the Wrocław Branch of Polish Composers’ Union with Galeria Entropia and Centre for Audio-visual Technologies (CeTA).

The invited composers created music for animated films produced in Dziecięca Wytwórnia Filmowa (Children’s Film Studio) during an animation workshop run by Galeria Entropia and curated by Alicja Jodko).

In this case music and animation are equal partners. The instruments are the (specifically conceived) percussion, the digital piano, the double bass and electronics.

Mateusz Ryczek

All films produced by children and presented in this project are stop-motion animations. Some of them are individual creations of young authors (Ticket Machine, Music School, Alien, Pixel Game), and other are either group collages of many techniques on one subject (Kino DWF) or variations in one technique (Shapes…Palm Trees, They Sprinkled Sand, Menagerie) produced by several participants of the DWF workshop over several years. Hence the list of authors is very long for some titles.

At WDF (Wrocław Film Studio) we prefer the stop-motion technique and team work without competition, and contemporary children have fewer and fewer opportunities to experience this kind of fun. Music in film is always of great importance to us, and whenever we can we stimulate children to create their own soundtracks for their DWF productions.

The fact that only during the Symultana concert will we hear for the first time the sounds composed to our motion pictures, makes our imagination white hot…

Alicja Jodko
___________

Performers
Sonia Lewosiuk – digital piano
Aleksandra Wasik – percussion
Paweł Jabłczyński – double bass

Cezary Duchnowski, Katarzyna Dziewiątkowska-Mleczko, Arkadiusz Kątny, Adam Porębski, Tymoteusz Witczak, Mateusz Ryczek, est. 2015 J. Sotomski & M. Laskowski – Atelier Compozytorskie KOMPOPOLEX – electronics

The concert is organized by the Wrocław Branch of Polish Composers’ Union

Programme
Compositions with live electronics to animations created in Children’s Film Studio – animation workshop working in Galeria Entropia under the artistic supervision of Alicja Jodko

Cezary Duchnowski Kształty…plamy for digital piano and electronics (2015) **

animacja / animation: Janek Tarnowski, Paweł Machalski, Emil Baran, Mieszko Karnas, Małgosia Popińska (2002–2006)

Katarzyna Dziewiątkowska-Mleczko Automat biletowy for digital piano, percussion, double bass and electronics (2015) **

animation: Alek Domke, cooperation: Miron Malejki, Ignacy Pochodyła (2014)

Arkadiusz Kątny Nasypali piasku for digital piano, percussion, double bass and electronics (2015) **

group animation DWF: Julia Matunin, Julia Lasko, Marta Biszko, Michał Boreczek, Nikola i Kaja Chojniak, Aleksander Gal, Mikołaj Golema, Dorota Jodko, Miron Malejki, Ola Popińska, Malwina Rzeszotnik, Wiktoria i Karol Zamorscy (2011–2014)

Adam Porębski Szkoła muzyczna for digital piano, percussion, double bass and electronics (2015) **

animation: Miron Malejki, cooperation: Ignacy Pochodyła, Alek Domke
(2014)

Tymoteusz Witczak Alien for percussion, double bass and electronics (2015) **

animation: Michał Szubiński, współpraca / cooperation: Aleksander Gal (2014)

Mateusz Ryczek Menażeria for or digital piano, percussion, double bass and electronics (2015) **

group animation DWF: Nina i Helenka Bączyk, Marta Biszko, Michał Boreczek, Tsevelmaa Dashtseren, Alek Domke, Nikola i Kaja Chojniak, Maciek Chrobak, Aleksander Gal, Mikołaj Golema, Ida i Jacek Grzegorzewscy, Karolinka Hrycyk, Dorota Jodko, Piotr Klimiuk, Julka Lasko, Miron i Verka Malejki, Julia Matunin, Natalia Osuch, Agnieszka, Małgosia i Ola Popińskie, Malwina Rzeszotnik, Maciek Sozański, Wiktoria i Karol Zamorscy, Sabina Zarawska (2008–2014)

est. 2015 J. Sotomski & M. Laskowski – Atelier Compozytorskie KOMPOPOLEX Kino DWF for digital piano, percussion and electronics (2015) **

group animation DWF: Marta Biszko, Michał Boreczek, Maciej Chrobak, Alek Domke, Nikola i Kaja Chojniak, Aleksander Gal, Mikołaj Golema, Ida i Jacek Grzegorzewscy, Dorota Jodko, Piotr Klimiuk, Miron Malejki, Natalia Osuch, Ignacy Pochodyła, Agnieszka, Małgosia, Ola i Janek Popińscy, Malwina Rzeszotnik, Maciek Sozański, Wiktoria i Karol Zamorscy (2010–2014)

est. 2015 J. Sotomski & M. Laskowski – Atelier Compozytorskie KOMPOPOLEX Pixel game for digital piano, percussion and electronics (2015) **

animation: Ignacy Pochodyła, cooperation: Michał Szubiński (2014)

About Childre’s Film factory

Entropia

25 November 2013 / Ether in Küsten, Germany | 25 listopad / Ether w Küsten, Niemcy

No Comments »

25 November 2013
19:00
Ether for flute, double bass and piano
in KüstenKonzertreihe Aussichten in Tolstefanz (Hofstelle Flammer) in 29482 Küsten (Landkreis Lüchow-Dannenberg).
Germany

Works of Paul Hindemith, Mateusz Ryczek, Art-Oliver Simon, Maxim Seloujanov, Marco Reghezza, Ernst-Helmuth Flammer

Including: Ether of Mateusz Ryczek

Performers: Art Ensemble


Details:
http://www.simon-artmusik.de/
http://www.artensemble-berlin.de/

mit freundlicher Unterstützung des Kulturrings Lüchow-Dannenberg

25 listopada 2013
19:00
Ether na flet, kontrabas i fortepian
w KüstenKonzertreihe Aussichten in Tolstefanz (Hofstelle Flammer) in 29482 Küsten (Landkreis Lüchow-Dannenberg).
Niemcy

W programie: Paul Hindemith, Mateusz Ryczek, Art-Oliver Simon, Maxim Seloujanov, Marco Reghezza, Ernst-Helmuth Flammer

W tym: Ether Mateusza Ryczka

Wykonawcy: Art Ensemble

Więcej:
http://www.simon-artmusik.de/
http://www.artensemble-berlin.de/

mit freundlicher Unterstützung des Kulturrings Lüchow-Dannenberg

Rings of Santurn is available on Amazon / Kręgi Saturna dostepne na Amazon

No Comments »

The score of my Rings of Saturn is published by Simon Verlag für Bibliothekswissen and can be purchased here:

http://bit.ly/MateuszRyczekRingsofSaturn

Details

Partytura Kręgów Saturna na kontrabas solo jest dostępna na Amazon, zapraszam!

http://bit.ly/MateuszRyczekRingsofSaturn

Szczegóły

22 September 2013 / Ether in Berlin / Zeitgenössische Musik hautnah | Ether w Berlinie / Muzyka z Pierwszej Ręki

No Comments »

22  September 2013

18:00

Ether for flute, double bass and piano
in Berlin

Zeitgenössische Musik hautnah in der Alten Feuerwache (Studiobühne)

Marchlewskistraße 6 – U5 Weberwiese

10243 Berlin

Germany

Works of:  Paul Hindemith, Mateusz Ryczek, Art-Oliver Simon

Including: Ether of Mateusz Ryczek

 

Details:

http://www.kulturamt-friedrichshain-kreuzberg.de/alte-feuerwache/studiobuehne.php?DOC_INST=24

http://www.simon-bw.de/de/zeitgenossische-musik.html

22  września 2013

18:00

Ether na flet, kontrabas i fortepian
w Berlinie

Zeitgenössische Musik hautnah in der Alten Feuerwache (Studiobühne)

Marchlewskistraße 6 – U5 Weberwiese

10243 Berlin

Niemcy

Kompozycje Paula Hindemith, Mateusza Ryczeka, Art-Olivera Simona

W tym: Ether Mateusza Ryczka
Szczegółowe informacje:

http://www.kulturamt-friedrichshain-kreuzberg.de/alte-feuerwache/studiobuehne.php?DOC_INST=24

http://www.simon-bw.de/de/zeitgenossische-musik.html

19 September 2013 / Ether – Festival à l´ommagio di Paul Hindemith, Avellino, Italy | Włochy

No Comments »

19 September 2013
Ether for flute, double bass and piano
in Avellino
Festival à l´ommagio di Paul Hindemith
Italy
Art Ensemble:
Angeliki Sousoura - flute
Lars Burger – double bass
Art-Oliver Simon – piano

Compositions of Marco Reghezza, Mateusz Ryczek, Art-Oliver Simon, Maxim Seloujanov, Paul Hindemith

Including: Ether of Mateusz Ryczek

Details:
http://www.simon-artmusik.de/
http://www.artensemble-berlin.de/

with the kind support of the Berlin Senate (cultural office)

19 września 2013
Ether na flet, kontrabas i fortepian
w Avellino
Festival à l´ommagio di Paul Hindemith
Włochy
Art Ensemble:
Angeliki Sousoura – flet
Lars Burger – kontrabas
Art-Oliver Simon – fortepian

W programie: Marco Reghezza, Mateusz Ryczek, Art-Oliver Simon, Maxim Seloujanov, Paul Hindemith

W tym: Ether Mateusza Ryczka

Szczegóły:
http://www.simon-artmusik.de/
http://www.artensemble-berlin.de/

przy wsparciu Berlin Senate (cultural office)

14 June 2013 – Ether in La Spezia, Italy / 14 czerwca 2013 – Ether w La Spezia, Włochy

No Comments »

Ether for Flute, Double Bass and Piano in Italy. Welcome!

Conservatorio Giacomo Puccini, Via XX Settembre 34 in La Spezia

 

Details

http://wip.conservatoriopuccini.com/

 

 

Zapraszam na wykonanie Etheru na flet, kontrabas i fortepian we Włoszech!

Conservatorio Giacomo Puccini, Via XX Settembre 34 in La Spezia
 

Szczegóły

http://wip.conservatoriopuccini.com/

29 June 2012 – Rings of Saturn in Berlin / 29 czerwca 2012 – Kręgi Saturna w Berlinie

No Comments »

18:00
Fasanenstr. 1B
Berlin

Recital of brilliant double bass player Łukasz Kłusek:

P r o g r a m :

Mateusz Ryczek – Rings of Saturn

Astor Piazzolla – Ave Maria

Edvard Grieg – Cello Sonata a-moll op.36

 

Details

——————————————

The recording, bravo Łukasz!

18:00
Fasanenstr. 1B
Berlin

Recital znakomitego kontrabasisty Łukasza Kłuska:

P r o g r a m :

Mateusz Ryczek – Kręgi Saturna

Astor Piazzolla – Ave Maria

Edvard Grieg – Cello Sonata a-moll op.36

 

S z c z e g ó ł y

Rings of Saturn published / Kręgi Saturna opublikowane

No Comments »

I am glad to inform that my composition Rings of Saturn for double bass solo is published by German publish house Simon Verlag für Bibliothekswissen. On CD attached to publication is also the recording of my piece in interpretation of Łukasz Kłusek.

 

Details

 

Miło mi poinformować, że Kręgi Saturna na kontrabas solo zostały opublikowane przez niemieckie wydawnictwo Simon Verlag für Bibliothekswissen. Na płycie dołączonej do publikacji jest również nagranie Kręgów Saturna w interpretacji Łukasza Kłuska.

 

Szczegóły

15 March 2012 – Rings of Saturn in Dresden, Germany / 15 marca 2012 – Kregi Saturna w Dresden

No Comments »

15 March 2012, 19:30

Dresden

Ort im Piano Salon

An der Frauenkirche 12

01607 Dresden, Phone: 0351- 8044297, www.pianosalon.de

Program:

1) Dario Agazzi – Joseph for double bass solo

2) Art-Oliver Simon – Thema for double bass solo

3) Hanns Eisler – Klaviersonate Nr. 3

I N T E R M I S S I O N

4) Mateusz Ryczek – Rings of Saturn for double bass solo

5) Volker Ignaz Schmidt – Rezitationen for double bass solo (text of Osip Mandelstam & Christian Morgenstern)

6) Anthony Green – Nicht Zart II: Hommage à Scelsi for double bass and piano

7) Luca Vanneschi – One minute of… for double bass and piano

Performers:

Lukasz Klusek – double bass

Art-Oliver Simon– piano

Details

15 marca 2012, 19:30

Dresden

Ort im Piano Salon

An der Frauenkirche 12

01607 Dresden, Tel.: 0351- 8044297, www.pianosalon.de

W programie:

1) Dario Agazzi – Joseph na kontrabas solo

2) Art-Oliver Simon – Thema na kontrabas solo

3) Hanns Eisler – Klaviersonate Nr. 3

I N T E R M I S S I O N

4) Mateusz Ryczek – Kręgi na kontrabas solo

5) Volker Ignaz Schmidt – Rezitationen na kontrabas solo (autorzy tekstuf Osip Mandelstam i Christian Morgenstern)

6) Anthony Green – Nicht Zart II: Hommage à Scelsi na kontrabas i fortepian

7) Luca Vanneschi – One minute of… na kontrabas i fortepian

Wykonawcy:

Lukasz Klusek – kontrabas

Art-Oliver Simon – fortepian

Szczegóły

6 December 2011 – Rings of Saturn in Berlin / 6 Grudnia 2011 – Kręgi Saturna w Berlinie

No Comments »

20:30

BKA Theater Mehringdamm 34,

10961 Berlin
 (U-Bahnhof Mehringdamm)

The Map

 

In program my piece Rings of Saturn and another contemporary works for double bass of Volker Ignaz Schmidt, Anthony Green, Dario Agazzi, Art-Oliver Simon in interpretation of Łukasz Kłusek. Welcome!

Details

20:30

BKA Theater Mehringdamm 34,

10961 Berlin 
(U-Bahnhof Mehringdamm)

Mapa

 

W programie moje Kręgi Saturna oraz inne współczensne utwory na kontrabas. Usłyszymy kompozycje autorstwa Volkera Ignaza Schmidt’a, Anthony Green’a, Dario Agazzi’ego, Art-Oliver Simon’a. Wszystkie kompozycje w interpretacji Łukasza Kłuska. Zapraszam!

Szczegóły 

« Older Entries