Mateusz Ryczek

kompozytor

27 March 2010 – Poznań Music Spring / 27 marca 2010 – Poznańska Wiosna Muzyczna

20.00, Church of Dominicans in Poznań, Poland

In program my Fugue in A Hundred Years Ago for string orchestra

The Chamber Orchestra of Polish Radio AMADEUS

Agnieszka Duczmal – conductor

 

Deatils

About orchestra

20:00, Kościół OO. Dominikanów w Poznaniu

W programie moja Fuga Sprzed Stu Laty na orkiestrę smyczkową

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia AMADEUS

Agnieszka Duczmal – dyrygent

 

Szczegóły

O orkiestrze

Comments | Komentarze


Brak komentarzy | No comments yet

Skomentuj | Leave a reply
Comment Form